TWENTY20 INTERNATIONAL - AUSTRALIA v INDIA
Stadium Australia, Wednesday 1st February 2012.
Photos by Michael Shillito