SYDNEY FC v ADELAIDE UNITED
Sydney Football Stadium, Friday 23rd November 2012.
Photos by Michael Shillito