SYDNEY FC v PERTH GLORY
Stadium Australia, Sunday 28th October 2012.
Photos by Michael Shillito